Agaris Myco zwiększyło produkcję kompostu fazy 3 w Ukrainie o 300%

Dotychczas zakład Agaris Myco położony w Wilii w zachodniej części Ukrainy produkował jedynie podłoże fazy 2. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku oraz realizując plan rozwoju spółki na początku 2020 r. Agaris Myco rozpoczęło kolejny etap inwestycji polegającej na zwiększeniu mocy produkcyjnych podłoża pod uprawę pieczarek przerośniętego grzybnią. Pierwszy etap tego przedsięwzięcia miał miejsce w 2019 r. w Humaniu, gdzie Agaris Myco ma swój drugi zakład produkcyjny skupiający się na zaopatrywaniu w wysokiej jakości kompost klientów z centralnej i zachodniej części Ukrainy. 

W  styczniu 2020 r. spółka rozpoczęła budowę 8 tuneli fazy 3, z których każdy pozwala na uzyskanie 170 ton kompostu przerośniętego grzybnią. Pomimo trudności spowodowanych pandemią wywołaną Sars-CoV-2 prace zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, a w grudniu ubiegłego roku rozpoczęto produkcję testową. Uzyskany produkt trafił do pierwszych ukraińskich odbiorców. Wyniki upraw przesyłane przez klientów są dobre i spełniają wymagania zarówno pieczarkarzy jak i Agaris.  

 

Obecnie tygodniowo Agaris Myco produkuje 500 ton kompostu fazy trzeciej w Wilii, a kolejne 1000 ton w zakładzie w Humaniu. W ciągu ostatnich 2 lat poziom moce produkcyjne kompostu fazy 3 spółki wzrosły trzykrotnie, dzięki czemu Agaris Myco może spełniać potrzeby rynku producentów pieczarek na Ukrainie. 

W Wilii rozpoczęto już prace nad rozbudową fazy 3 zakładu, która pozwoli zrównać jego moc produkcyjną z Humaniem. Siedem tuneli potrzebnych do produkcji kolejnych 500 ton podłoża fazy 3 zostanie wybudowanych do końca bieżącego roku. Inwestycja to kolejny etap planów wzmocnienia pozycji Agaris na rynku wschodnim. Kompost, który Agaris wyprodukuje w nowych tunelach w całości trafi na rynek ukraiński, na którym zapotrzebowanie na zaawansowany technologicznie kompost wciąż rośnie. Pieczarkarnie ukraińskie są modernizowane i podłoże fazy 2 nie jest już wystarczające dla nowoczesnych zakładów produkcji grzybów.


Agaris Myco  - Razem Rośniemy
 


Firma
Podłoże pod uprawę pieczarek