AGARIS MYCO POLAND SP. Z O.O.
zarejestrowana w SĄDZIE REJONOWYM DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 20 123 550,00 ZŁ

NIP 8311638789
REGON 382974708
KRS 0000777599

Siedziba spółki:
Karszew 42, 98-100 Łask, Polska
myco@agaris.com
+48 43 675 14 40
Oddział spółki:
Wola Makowska 124A, 96-124 Maków
myco@agaris.com
+48 43 675 14 40