Polityka prywatności


Niniejsza polityka prywatności określa sposób, w jaki Agaris Belgium NV  (dalej – my) przetwarza dane osobowe użytkowników. Chcemy mieć pewność, że użytkownicy rozumieją nasze zasady i praktyki związane z ochroną danych. Dlatego też zachęcamy do uważnego zapoznania się z niniejszą polityką prywatności. 

Zobowiązujemy się chronić dane osobowe użytkowników

Zależy nam na ochronie bezpieczeństwa i poufności danych osobowych użytkowników naszej witryny. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w taki sposób, aby przetwarzać dane zgodnie z wymogami krajowymi i unijnymi, zapewniając ochronę praw użytkowników. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt za pomocą danych podanych poniżej.

Jakie dane osobowe przetwarzamy

 • Imię
 • Nazwisko
 • Adres e-mail
 • Nazwa firmy
 • Kraj

Dlaczego przetwarzamy dane osobowe użytkowników

Przeglądanie naszej witryny jest możliwe bez podawania żadnych danych osobowych. Jednak od czasu do czasu przetwarzamy dane osobowe użytkowników w celu dostarczenia im informacji, o które poproszą (np. poprzez wypełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej lub poprzez zapisanie się do naszego newslettera) lub poinformowania o produktach bądź usługach, które mogą ich zainteresować.  Dane osobowe możemy również wykorzystywać do przeprowadzania ogólnych lub szczegółowych badań rynku.

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Dane osobowe przechowujemy nie dłużej niż to konieczne dla celów opisanych w niniejszej polityce prywatności.

Komu ujawniamy dane osobowe

W zwyczajnym trybie działalności dane osobowe użytkowników udostępniamy firmom, którym zlecamy usługi. W przypadku takiego udostępniania danych Agaris Belgium NV zawiera wiążącą umowę z usługodawcą, zawierającą klauzule mające za zadanie zapewnienie, że dane osobowe są za każdym razem przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie ujawniamy danych osobowych użytkowników podmiotom zewnętrznym spoza UE / EOG.

Co dzieje się w przypadku zmiany polityki prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać politykę prywatności według własnego uznania, jednak o takich zmianach wyraźnie informujemy użytkowników w naszej witrynie internetowej

Prawa użytkownika

Użytkownik ma prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • zawnioskowania o korektę, usunięcie lub ograniczenie możliwości przetwarzania swoich danych osobowych,
 • odmowy zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • przeniesienia danych (czyli zawnioskowania o przeniesienie danych do innej organizacji w standardowym formacie maszynowym),
 • złożenia reklamacji zaadresowanej do właściwego organu nadzoru.
 • Aby skorzystać z powyższych praw, należy skorzystać z danych do kontaktu podanych poniżej.

Dane do kontaktu

Agaris Belgium NV
Skaldenstraat 7a
9042 Gent 
Belgia
info@agaris.eu