Agaris otrzymuje certyfikat ISO 14001:2015

Od ponad 30 lat Agaris opracowuje i sprzedaje środki do uprawy roślin, ściółki i organiczne środki wzbogacające glebę zarówno dla profesjonalistów, jak i ogrodników amatorów. W ten sposób firma Agaris tworzy podstawy dla zdrowej uprawy roślin.

Zamiarem firmy Agaris jest zostanie liderem i pionierem rynkowym w zakresie jakości, bezpieczeństwa i dbałości o środowisko, przy jednoczesnej realizacji celu prowadzenia działalności w zrównoważony i społecznie odpowiedzialny sposób. Od 2015 roku zarząd i personel spółek z Europy Zachodniej bierze udział we wdrażaniu systemu zarządzania mającego na celu dążenie do doskonałości. Poza uzyskaniem certyfikacji ISO9001 w ramach prowadzonej działalności, Agaris został doceniony również za przykładną postawę społeczną, czego wyrazem jest uzyskanie oceny A w audycie przeprowadzonym przez Business Social Compliance Initiative (BSCI) oraz pełnej zgodności z przepisami prawa według Sedex Members Ethical Trade Audit (SMETA).

Data 29 stycznia 2018 roku jest kolejnym kamieniem milowym w historii realizacji polityki firmy ze względu na uzyskanie certyfikacji ISO14001v2015 dla naszego systemu zarządzania środowiskowego we Francji i w Belgii.

"Jestem bardzo dumna z tego, że jesteśmy obecnie jedną z niewielu firm w branży, które posiadają certyfikaty ISO 9001 oraz ISO 14001" – powiedziała Sylvie Van Kerrebroek, dyrektor generalna Agaris Horti. "Ponadto, wykorzystując ten ważny krok, publikujemy nasz pierwszy raport dotyczący zrównoważonego rozwoju, w którym objaśniamy nasze działania związane ze zrównoważonym rozwojem i odpowiedzialnością społeczną".

Agaris będzie nadal czynił starania w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz spełniania oczekiwań wszystkich interesariuszy w nadchodzących latach.


Zrównoważony rozwój