Konkurs plastyczny „Bezpieczna Praca Mojego Rodzica”

Konkurs plastyczny organizowany jest przez Agaris Myco Poland dla dzieci naszych pracowników (w wieku od 7 do 15 lat). Termin zgłaszania prac: 22.04.24 – 02.05.24

W ramach konkursu uczestnicy muszą przygotować prace spełniające poniższe warunki:

  1. Format pracy: A4.
  2. Praca powinna być wykonana metodą płaską: kredki, farby, pastele, mazaki.
  3. Praca nie może zawierać elementów wypukłych, ruchomych lub uniemożliwiających jej skanowanie.
  4. Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę.
  5. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, ani nieprzedstawianymi na innych konkursach.

Na zwycięzców czekają dyplomy oraz nagrody, a najlepsze prace zostaną zeskanowane
i opublikowane na FB Agaris Myco Poland.

Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić zgodę na publikacje wizerunku.

Więcej informacji o konkursie w regulaminie oraz formularz zgody na publikację wizerunku do pobrania poniżej:

Regulamin konkursu plastycznego

Oświadczenie o wyrażaniu zgody na wykorzystanie wizerunku


Targi i Wydarzenia
Podłoże pod uprawę pieczarek