Zamykamy pętlę – wykorzystywanie odpadów w środkach do uprawy roślin

Agaris jest ważnym partnerem w europejskim projekcie badawczym Horti-BlueC. Projekt ten bada możliwości wykorzystania odpadów z branży rolnej i rybnej do uprawy roślin.

Projekt Horti-BlueC został zatwierdzony w lutym i otrzyma dofinansowanie unijne w ramach programu Interreg 2 Seas. Agaris jest jednym z partnerów konsorcjum utworzonego na potrzeby projektu, do którego należą: TNO (Holandia), Université de Lille (Francja), ILVO (Belgia), PC Hoogstraten (Belgia), ADAS (Wielka Brytania), Cato Engineering (Holandia), University of Portsmouth (Wielka Brytania) oraz NIAB EMR (Wielka Brytania).

Projekt bada możliwości recyklingu odpadów z branży rolniczej i rybnej jako przyjaznych dla środowiska i zgodnych z ideą ekonomicznej gospodarki cyrkulacyjnej w przypadku podłoży uprawowych, zastępując nimi torf, włókno kokosowe oraz wełnę mineralną. Pozostałości skorupiaków zawierają chitynę, którą można wykorzystać do produkcji podłoży, z kolei odpady drzewne i zużyte podłoża można przekształcić we włókna roślinne i biowęgiel. Uwalniane gazy mogą posłużyć do produkcji CO2, optymalizującego wzrost w szklarniach. Ponadto zarówno chityna, jak i biowęgiel są naturalnymi środkami ochrony upraw, umożliwiającymi uniknięcie stosowania nawozów chemicznych i pestycydów.

Inicjatywa Horti-BlueC koncentruje się na uprawie truskawek i pomidorów. Projekt badawczy zajmuje się zarówno skutkami praktycznymi, jak i równowagą ekonomiczną, jaką zapewnia wykorzystywanie strumieni odpadów. Projekt trwa od lutego 2018 do października 2021 roku, a jego całkowity budżet wynosi 3,35 mln EUR.


Innowacje
Owoce i warzywa