Uprawy w mieście – organiczne podłoża do upraw LED

Technologia uprawy z wykorzystaniem światła LED jest gorącym tematem w nowoczesnym rolnictwie. Te nowoczesne technologie uprawy można stosować w pobliżu konsumentów, w dużych aglomeracjach, zmniejszając zarazem oddziaływanie transportu żywności na cały łańcuch. Ponadto produkcja w ramach systemów upraw pionowych umożliwia oszczędzanie wody i substancji odżywczych, optymalizację warunków klimatycznych i oświetleniowych oraz minimalizację kosztów pracy. Systemy te cieszą się coraz większym zainteresowaniem, jednak przeznaczone dla nich podłoża nie są jeszcze dostępne.

Choć podłoża obojętne zwiększają ryzyko chorób u roślin, środowisko bogate w mikroorganizmy w podłożach organicznych może pomóc w stymulacji roślin i zwiększaniu ich odporności na choroby. Agaris, we współpracy z Uniwersytetem Gandawskim, pracuje nad stworzeniem podłoża przeznaczonego specjalnie dla rolnictwa wykorzystującego technologię LED.


Innowacje
Owoce i warzywa