Stefaan Vandaele nowym przewodniczącym Growing Media Europe

1 stycznia dotychczasowy wiceprzewodniczący Stefaan Vandaele oficjalnie przejął rolę przewodniczącego Growing Media Europe od Norberta Siebelsa, ustępującego ze stanowiska w związku z przejściem na emeryturę, które nastąpi z końcem 2019 roku.

Stefaan Vandaele jest dyrektorem zarządzającym Agaris i jednym z założycieli Growing Media Europe. Został wyznaczony na następcę Norberta Siebelsa jednogłośną decyzją Zarządu Growing Media Europe w zeszłym roku.

Stefaan Vandaele od 2005 roku aktywnie działał w EPAGMA, organizacji poprzedzającej Growing Media Europe. Podsumowując swoją wizję Growing Media Europe, podkreślił, że „Nasz sektor nie tylko jest gotowy na przyszłość, ale również ma solidne podstawy dla tworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości! Innowacyjne środki do uprawy roślin przyczyniają się do zdrowej, zrównoważonej produkcji żywności, łagodzą zmiany klimatyczne oraz przyczyniają się do tworzenia bardziej przyjaznych dla środowiska przestrzeni do życia. Oczekujemy, że Growing Media Europe będzie naszym głosem i głównym europejskim punktem w Brukseli, tak aby zapewnić zrównoważony rozwój naszego sektora i stworzyć platformę konstruktywnego dialogu. Jestem gotowy na przejęcie nowych obowiązków przewodniczącego i nadanie sprawom w naszym sektorze właściwego biegu”.


Firma