Wójt Gminy Maków dopuścił się rażącego naruszenia prawa

Firma Agaris w 2022 roku złożyła w Urzędzie Gminy w Makowie projekt modernizacji  swojego zakładu w Woli Makowskiej. Projekt niezwykle istotny, bo ograniczający uciążliwości zapachowe firmy dla okolicznych mieszkańców. Wójt w ciągu dwóch lat unikał wydania decyzji w tej sprawie. W swoich działaniach powoływał się na wielokrotną potrzebę konsultacji z organami współdziałającymi: Sanepidem, Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska (RDOŚ) oraz Wodami Polskimi. Organy te jednak nie tylko nie dopatrzyły
się żadnych uchybień formalnych po stronie Agaris, ale pozytywnie oceniły planowane przedsięwzięcie. Doszło zatem do kuriozalnej sytuacji, w której organy współdziałające
nie wskazały żadnych przeszkód natury prawnej, a mimo to Wójt wciąż podejmował z nimi konsultacje.
W postanowieniu, SKO możemy przeczytać: „Opóźnienie w podejmowanych czynnościach
i wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie pozbawione jest jakiegokolwiek racjonalnego uzasadnienia. […] przewlekłości prowadzonego postępowania są znaczne i niezaprzeczalne”.

Wstrzymana modernizacja

Bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Agaris Myco Poland nie może rozpocząć starań o pozwolenie na budowę, a co za tym idzie, rozpocząć modernizacji i ograniczyć uciążliwości produkcji. SKO nakazało wyjaśnienie przyczyn oraz ustalenie osób winnych zaistniałej przewlekłości, a także wezwało Wójta do niezwłocznego wydania decyzji, wyznaczając mu termin do 10 maja br.

Jest decyzja, ale …

Wójt 9 maja br. wydał w końcu decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektu modernizacyjnego, ale jest ona negatywna. Wójt Gminy Maków argumentuje między innymi, że złożony przez Agaris raport odziaływania na środowisko zawierał szereg braków formalnych. Tymczasem, żadna z instytucji uzgadniających nie kwestionowała jakości raportu, ani nie zgłosiła żadnych braków formalnych. W ten sposób, projekt modernizacyjny został zablokowany w Urzędzie Gminy, a jego realizacja staje pod znakiem zapytania. Prawdopodobnie, Agaris odwoła się od tej decyzji.

Jest lepszy projekt, tylko co z tego …

W oczekiwaniu na odwlekaną decyzję Wójta, firma Agaris Myco Poland zaproponowała w zeszłym roku drugi projekt modernizacyjny. Uwzględniono w nim zdobyte za granicą doświadczenia oraz uwagi mieszkańców Gminy Maków zebrane podczas konsultacji społecznych. Względem pierwszej propozycji, projekt rozbudowano o biofiltry, specjalne płuczki strącające amoniak oraz zamknięty system wentylacji. Propozycja ta jest bardziej wymagająca technicznie, a przez to także droższa. Firma jest jednak zdeterminowana, aby ją zrealizować. Koszt modernizacji to 8 milionów euro (prawie 40 mln złotych). Niestety ten wniosek wciąż jest rozpatrywany i jak na razie nie znalazł akceptacji.

Jak się to może skończyć ?

Agaris jest gotowy podpisać pakt społeczny. Zobowiązać się do wybudowania instalacji antyodorowej, z płuczkami i biofiltrami. Jest gotowy podpisać się pod takim dokumentem. Tylko potrzebuje drugiej strony, która będzie partnerem takiego paktu.


Blog
Podłoże pod uprawę pieczarek