Hoe Agaris meebouwt aan de weg naar duurzamere groeimedia

Horti-BlueC is een interregionaal onderzoeksproject dat bestudeert hoe de commerciële aardbeien- en tomatenteelt duurzamer kan verlopen, onder meer door het inzetten van lokale, circulaire en hernieuwbare grondstoffen in de substraten. Agaris is als enige substraatproducent een van de 9 internationale partners betrokken bij het project.

Horti-BlueC

Vertrekkend vanuit de erkenning dat de tuinbouw op dit moment moeilijk recycleerbare restmaterialen genereert, sloegen op 2 februari 2018 diverse onderzoekers , universiteiten en bedrijven afkomstig uit België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk, de handen in elkaar voor de lancering van het Horti-BlueC project. 

Agaris als partner

Als substraatproducent heeft Agaris jarenlange ervaring in de ontwikkeling en productie van professionele substraten voor onder andere de aardbeienteelt. Deze kennis en expertise komen uiteraard handig van pas in dit project. “We startten vanuit een typisch commercieel aardbeiensubstraat,” licht Jeroen De Zaeytijd, Innovation Manager bij Agaris, toe. “We onderzochten hoe alternatieve grondstoffen zoals compost en houtvezel in deze samenstelling konden geïntegreerd worden, zonder in te boeten aan kwaliteit en performantie. Hiervoor werden de nodige labo-analyses uitgevoerd om de chemische en fysische kenmerken van de alternatieve substraten in kaart te brengen.” Om betrouwbare resultaten te bekomen werden de nieuw ontwikkelde substraten getest in verscheidene teeltproeven uitgevoerd bij projectpartners zoals Proefcentrum Hoogstraten en ADAS. De nieuwe samenstellingen hadden een gelijkaardige performantie als het klassieke aardbeisubstraat in een veeleisende, langdurige teelt van doordragende aardbeien. Bovendien waren geen wijzigingen in watergift en bemesting vereist ten opzichte van het referentiesubstraat. Het onderzoek toont hiermee aan dat er hoogwaardige alternatieven bestaan voor traditionele professionele substraten. 

De toekomst

Wil je meer te weten komen over dit onderzoek? Volg dan zeker de webinar van Horti-BlueC op 9 november 2021. Je hoort er vanaf 14u10 onze Innovation Manager, Jeroen De Zaeytijd, als nauw betrokken medewerker aan het woord. Hij zal er onder meer dieper ingaan op de voor- en nadelen van alternatieve grondstoffen en substraatsamenstellingen. 
Registreren kan via deze link

Wil je meer weten over dit project? Je leest er alles over op de website van Horti-BlueC

 


Innovaties