Agaris zet met demonstratieproject verder in op innovatie

Lokaal, circulair, duurzaam en innovatief. Dat is het unieke demonstratieproject van Releaf, Agaris en Stad Gent. Met dit project onderzochten de partners hoe lokale groene afvalstromen, meer bepaald grasafval van stedelijke ruimten, hergebruikt en opgewaardeerd kunnen worden tot een hernieuwbare grondstof voor potgrond.


Lokaal en duurzaam

Binnen de tuinbouwsector is het een bekend gegeven: de tendens om minder veen in substraten te gebruiken. Het motiveert veel potgrondproducenten om op zoek te gaan naar hoogwaardige, hernieuwbare grondstoffen. Ook voor Agaris is innovatie in dit opzicht prioriteit. “We merken een algemene dynamiek naar minder veengebruik,” licht Jeroen De Zaeytijd, Innovation Manager bij Agaris, toe. “Daarom zoeken we als substraatproducent steeds naar nieuwe, bij voorkeur lokale, hoogwaardige grondstoffen.”

Het was de aanzet om samen te werken met Releaf, een Gentse start-up. Zij hebben als missie groene afvalstromen van landbouw en steden en gemeenten op te waarderen. “Waar vandaag veel groene biomassa van de landbouw op de akkers blijft liggen en de maaisels van de steden verwerkt worden tot compost, willen wij dit biomassa-afval beter valoriseren door het in te zetten als grondstof,” vertelt Sander Lybaert, onderzoeker bij Releaf, begeesterd. 

Het opzet? Releaf verwerkt de maaisels, aangeleverd door Stad Gent, tot enerzijds een vezelachtige pulp, anderzijds een oplosbare fractie. Agaris verwerkt de grasvezels op zijn beurt in een potgrond die werd getest en geoptimaliseerd aan de hand van groeiproeven aan het Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) in Destelbergen. Uiteindelijk gebruikt Stad Gent de potgrond opnieuw voor het aanplanten van stedelijk groen. En zo is de cirkel rond: de groene afvalstroom wordt zo optimaal mogelijk verwerkt tot nieuwe grondstoffen, in een lokaal kader.

Unieke samenwerking

Elke partner in dit project heeft zijn toegevoegde waarde en de samenwerking tussen de verschillende partners is best uniek te noemen. “Vaak wordt een toepassing ontwikkeld zonder dat diegene die de toepassing zal vermarkten betrokken is,” legt Sander uit. “Dat is hier helemaal anders. Dankzij de samenwerking met Agaris kunnen we aftoetsen of de toepassing die we ontwikkelen waardevol is. De technische kennis en ervaring van Agaris is van onschatbare waarde gebleken voor Releaf. Die vormen namelijk de vertaalslag tussen de productontwikkeling en de beoogde toepassing. En dat is het mooie aan dit project: we hebben allebei dezelfde interesses, met een gezamenlijk doel.”

“Dat klopt,” bevestigt Jeroen. “Agaris en Releaf hebben veel gezamenlijke interesses en raakvlakken: de interesse in circulariteit, innovatie, duurzaamheid, en bovendien de lokale verankering in Gent. Winning van de grondstof, onderzoek en ontwikkeling, tot de uiteindelijke toepassing, het gebeurde allemaal in Gent. Dat maakt van dit project een heel mooi demonstratieproject in onze eigen achtertuin.”

Benieuwd naar het resultaat? Je kan het bekijken op de Reep in Gent, waar Stad Gent verschillende bloembakken aanplantte met gebruik van het grasvezelsubstraat. 


 


Innovaties