Застереження


Цей сайт належить Agaris Belgium NV (в майбутньому акціонерне товариство).

Контактні дані:

Agaris Belgium NV
Skaldenstraat 7a
9042 Gent (Бельгія)

Адреса головного офісу:

Agaris Belgium NV
Skaldenstraat 7a
9042 Gent (Бельгія)

Телефон: +32 9 218 03 30
Електронна пошта: info@agaris.eu

Податковий ідентифікаційний номер: VAT BE0426540969
Отримуючи доступ до цього сайту та використовуючи його вміст, користувач погоджується з такими умовами.
Права інтелектуальної власності
Всі права на вміст і структуру цього сайту, включаючи, але не обмежуючись ними, бренди, логотипи, фотографії, малюнки, дані, назви продуктів і компаній, текстів, документів, зображень тощо, належать компанії Agaris або уповноваженим третім особам і підлягають застереженню та захисту відповідно до положень місцевого та міжнародного законодавства, яких повинні дотримуватись відвідувачі сайту.
Копіювання, передача в оренду, позичка та всі види публічного використання вмісту цього сайту суворо заборонені без попередньої письмової згоди Agaris або іншої уповноваженої сторони.
Всі права захищені. Забороняється копіювати, зберігати в базах даних або системах зберігання даних, поширювати, розголошувати третім особам і публікувати інформацію, доступну на цьому сайті, в будь-якій формі або на будь-яких електронних і механічних носіях, у друкованій, фотографічній формі, у формі запису або будь-якій іншій формі без попереднього письмового дозволу редакторів.
Обмеження відповідальності
Інформація, що міститься на цьому сайті, носить загальний характер. Ця інформація не пристосована до будь-яких індивідуальних або особливих обставин, і тому не може розглядатися як форма особистих, професійних або юридичних консультацій.
Компанія Agaris прагне забезпечити, щоб представлені інформації були повними, точними та актуальними. Крім того інформація може містити неточності. У разі виявлення помилок або якщо інформація не буде доступна на сайті або через його посередництво, Agaris зробить усе можливе, щоб виправити це якомога швидше.
Однак у жодному разі Agaris не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, пов'язані з використанням інформації, доступної на сайті.
Agaris жодним чином не несе відповідальності за наслідки використання інформації, що міститься на цьому сайті, з власних ресурсів або через зовнішні сайти або пов'язані з ними ресурси, або внаслідок відсутності такої інформації.
У випадку виявлення неточностей, зверніться до адміністратора сайту.
Зміст сайту (у тому числі гіперпосилання) може бути модифікований, змінений і доповнений у будь-який час без попереднього повідомлення або оголошення. Agaris не гарантує безперебійну роботу сайту, а також не бере на себе відповідальність за будь-які несправності або тимчасову недоступність сайту, а також за будь-які прямі або непрямі збитки, які можуть виникнути внаслідок доступу або використання сайту.
Agaris жодним чином не несе відповідальності перед будь-якою особою чи організацією, безпосередньо, опосередковано, індивідуально чи іншим чином, за збитки, які можуть виникнути внаслідок використання цього сайту або інших сайтів, зокрема гіперпосилань і посилань, включаючи, але не обмежуючись, втратами, перервами в роботі, погіршенням якості програм або даних у комп'ютерних системах, обладнанні, програмному забезпеченні тощо, користувача.
Сайт може містити гіперпосилання або безпосередньо посилатися на сайти або зовнішні інтернет-сторінки. Відображення посилань на ці сайти чи сторінки не означає погодженням з їхнім вмістом.
Agaris цим заявляє, що не має контролю над вмістом або іншими функціями зазначених сайтів, і таким чином відмовляється від будь-якої відповідальності за їхній зміст або функції, а також за будь-які втрати або збитки, спричинені їх використанням.
Якщо будь-яке з вищезгаданих обмежень відповідальності є недійсним або неможливим для реалізації в будь-якій юридичній області, то (а) у такій юридичній області воно повинно викладатись в максимально дозволеному законодавством обсязі, щоб якнайбільше відповідати первісному наміру, при чому інші умови зберігають повну дійсність і чинність, і (б) у всіх інших юридичних областях усі подані умови залишаються повністю дійсними і чинними.
Право, що застосовується та судова юрисдикція.
Цей сайт регулюється бельгійським законодавством. Будь-які спори спадають під виключну юрисдикцію судів Судового округу м. Гент.