Hortiviv – podłoże przyszłości

Korzeniowe choroby upraw zagrażają producentom owoców, warzyw i roślin ozdobnych. Zignorowanie tego problemu może prowadzić do znaczących strat w produkcji.

Ponieważ stosowanie konwencjonalnych środków ochrony roślin jest coraz bardziej ograniczane, w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił znaczący rozwój innowacyjnych organizmów umożliwiających biokontrolę. Te pożyteczne grzyby w naturalny sposób zwalczają choroby roślin, a także poprawiają ich odporność. Jednakże obecny sposób aplikacji tych organizmów nie jest odpowiedni dla podłoża do uprawy roślin. Jest to spowodowane tym, że w tym celu wykorzystuje się zarodniki, które są nieaktywną formą grzybów. Zarodniki następnie powinny kiełkować w podłożu, jednak jego stabilność może temu zapobiec. Ponieważ jedynie organizmy żywe mogą zapewnić skuteczną biokontrolę, to oznacza, że te organizmy nie są w stanie działać odpowiednio i rośliny nadal są narażone na choroby.

Agaris opracował innowacyjną technologię, która ożywia te dobroczynne mikroorganizmy. Hortiviv® jest podłożem, w którym zaszczepiono grzyby mające sprawować biokontrolę, osadzane bezpośrednio w podłożu w formie żywej. Przez dwa kolejne lata dwie placówki, Uniwersytet Gandawski i ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek), wykorzystywały to podłoże do prowadzenia eksperymentów na uprawie truskawek. Eksperymenty wykazały, że truskawki uprawiane na zaszczepionym podłożu Hortiviv® są mniej podatne na zarażenie grzybem Botrytis cinerea. Szara pleśń najczęściej atakuje owoce, ale może również zaatakować liście i łodygi. Ze względu na odporność na tę widoczną dopiero w trakcie zbioru chorobę podłoże Hortiviv® przyczynia się do lepszej jakości truskawek i ich większej trwałości. Ponadto podłoże Hortiviv® może być stosowane również do uprawy drzew podatnych na choroby, gdzie także wykazuje zdolność do znaczącego podnoszenia naturalnej odporności roślin.

Podłoże Hortiviv® otrzymało nominację do nagrody branżowej Phytofar i zostało zaprezentowane jako innowacja podczas festiwalu I-Cleantech w Brukseli. Oba wydarzenia miały miejsce 28 listopada 2017 roku.


Innowacje
Szkółkarstwo